+385 (0)32 200 541 info@mentorsavjetovanje.hr

TURISTIČKA ZAJEDNICA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Akti

STRATEGIJA

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 2012. - 2022.
STRATEGIJA-RAZVOJA-TURIZMA-DUBROVAČKO-NERETVANSKE-ŽUPANIJE-2012. - 2022.odt

ČLANSTVA TURISTIčKE ZAJEDNICE

Članstva Turističke zajednice u međunarodnim organizacijama
Clanstva-turisticke-zajednice-u-medjunarodnim-organizacijama.odt

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

2022

Program rada sa izvršenjem financijskog plana
Program-rada-sa-izvrsenjem-financijskog-plana-2022.odt

2021

Rebalans financijskog plana
Rebalans-financijskog-plana-2021.odt
Program rada sa izvršenjem financijskog plana
Program-rada--sa-izvrsenjem-financijskog-plana-2021.odt

2020

Rebalans financijskog plana
Rebalans-financijskog-plana-2020.odt
Program rada
Program-rada-2020.odt
Financijski plan
Financijski-plan-2020.odt

2019

Program rada
Program-rada.odt
Financijski plan

2018

2017

DOKUMENTARNO GRADIVO

Popis dokumentarnog gradiva Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije s rokovima čuvanja
Popis-dokumentarnog-gradiva-TZ-DNZ-s-rokovima-cuvanja.odt

TURISTIČKE PRISTOJBE

Odluke o visini turističke pristojbe
Odluka-o-visini-turisticke-pristojbe-2020.odt

IZVJEŠĆA

2020

Izvješće o izvršenju Programa rada
Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-rada-2020.odt
Izvješće o nadzoru poslovanja
Revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje

2019

Izvješće o izvršenju Programa rada
Izvjesce-o-izvrsenju-Programa-rada-2019.odt
Revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje
Revizijsko-izvjesce-o-uvidu-u-financijske-izvjestaje-2019.odt

2018

Financijsko izvješće
Financijsko-izvjesce-2018.odt
Izvješće o radu
Financijsko-izvjesce-2018.odt
Revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje
Revizijsko-izvjesce-o-uvidu-u-financijske-izvjestaje-2018.odt

2017

Financijsko izvješće
Financijsko_izvjesce_2017.odt
Izvješće o radu
Izvjesce_o-radu_2017.odt
Revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje
Revizijsko-izvjesce-o-uvidu-u-financijske-izvjestaje-2017.odt

2016

Financijsko izvješće
Financijsko-izvjesce-2016.odt
Izvješće o radu
Izvjesce-o-radu-2016.odt
Revizijsko izvješće o uvidu u financijske izvještaje

PRISTUP INFORMACIJAMA

Odluka o cjeniku za naknadu troskova ponovne uporabe informacija
Odluka-o-cjeniku-za-naknadu-troskova-ponovne-uporabe-informacija.odt
Odluka o implementaciji pisanih procedura
Odluka-o-implementaciji-pisanih-procedura.odt
Odluka o ustroju sluzbenog Upisnika
Odluka-o-ustroju-sluzbenog-Upisnika.odt
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Pravilnik-o-ostvarivanju-prava-na-pristup-informacijama-i-ponovnu-uporabu-informacija.odt
Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova
Odluka-o-visinI-naknade-cjenik-stvarnih-materijalnih-troskova.odt

SJEDNICE

Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine
Zapisnik-sa-6.-sjednice-Skupstine.odt